preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Pisane provjere
Oko nas

Priloženi dokumenti:
UPISI 2017 2018.doc

Korisni linkovihttps://redbutton.mup.hr/
PROPISI
(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 2. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
 

Narodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 - pročišćeni tekst113/2000124/2000 - pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
87/200886/200992/2010ispr. -105/201090/201116/2012,  86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013152/20147/2017 i 68/2018
 
Zakon
Zakon o izmjenama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
98/2019
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/199329/199747/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.:
158/2003198/2003138/2006 i 45/2011
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015 i 70/2019
Zakon Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
Zakon
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
 
Narodne novine br.:
116/2018
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.:
79/200788/2010 i 143/2013
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/201174/201369/2017 i 46/2018

Pravilnik
 

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019
Pravlnik
Pravilnik o udžbeničkom standardu
te članovima stručnih povjerenstva
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
 
Narodne novine br.:
67/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010 i 82/2019
Pravilnik
Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju
 
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018 i 59/2019
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
 
Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
34/201440/2014 i 103/2014
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama
 
Narodne novine br.:
102/19
Pravilnik
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 
Narodne novine, br.:
67/2014 i 81/2015
Pravilnik
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
112/2010  i  82/2019
Pravilnik
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku – e-Matici

 
Narodne novine br.:
86/2015 i 76/2019
Pravilnik
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama
 
Narodne novine br.: 
144/2011
Pravilnik
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/201741/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
 
Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Narodne novine br.:
28/201116/201460/2014-ispr. i 47/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja
tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
41/2009
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca
 
Narodne novine br.:
8/2006
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 
Narodne novine br.:
70/2018
Protokol
Protokol o postupanju prema djeci
odvojenoj od roditelja – stranim državljanima
 
 Vlada RH 2013.
Ostalo
Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
194/2003
Odluka
Odluka o dodjeli sredstava
osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci
 
MZO,
objavljeno 25. 9. 2019.
Odluka
Odluka o donošenju Smjernica za izradu
Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
 
MZO, srpanj 2019.
Uredba Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
8/201737/2017,
129/2017 i 18/2019
 
Ostalo
Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture
za tražitelje azila i azilante
 
Narodne novine br.:
129/2009
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu
za učenike osnovne i srednje škole
koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.:
151/2011
Ostalo
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 
Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Odluka
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 
Narodne novine br.:
70/201162/2017 i 86/2018
Ostalo
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
 
Narodne novine br.:
51/2018
Uredba Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama
Narodne novine br.: 
25/1372/13151/1309/1440/1451/1477/1483/14 - ispravak87/14120/14147/2014151/201411/201532/201538/201560/201583/2015112/2015122/201510/201739/201740/2017 - ispr.74/2017122/20179/201857/2018
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluke o donošenju kurikuluma
za nastavne predmete te međupredmetne teme
koji se primjenjuju
od školske godine 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
7/201910/201927/2019,
69/2019 i 81/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
66/2019
Ostalo
Nastavni plan i program za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
102/2006
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o nastavnom planu i programu
mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom
na mađarskom jeziku i pismu
(model A)
 
Narodne novine br.:
29/2010
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
93/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
(Model C)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Talijanski jezik za osnovnu školu i
Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine br.:
81/2019
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)  Narodne novine, broj:
129/2019.
Odluka
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe
Kurikuluma zdravstvenog odgoja
u osnovnim i srednjim školama
 
Narodne novine br.:
17/2013
Odluka
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja
za osnovne i srednje škole
 
Narodne novine br.:
104/2014
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


KATALOG KNJIŽNICE


ERASMUS+

Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 2. 2015.

Ovaj mjesec: 104

Brojač

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

UDŽBENICI 2014./2015.
preskoči na navigaciju